Minst 30000 jobb

Rubriken för artikeln i DN om effektivisering som jobbskapande blev kanske en aning försiktig men bättre det. Det underliggande materialet finns hos byggindustrin när de granskade vad som behövs för att klara renoveringarna i den svenska bebyggelsen.

Greenpeace har tittat även på jobbmöjligheterna när det gäller förnybar energi och samlat detta i en rapport om gröna jobb.

I Tyskland har man också funnit ett tydligt jobbskapande samband och i USA har man ytterligare visat på dynamiken i effektivseringen när det gäller sysselsättningen.

I kommentarerna till DN-artikeln finns nÃ¥gra hänsyftningar till den sÃ¥ kallade Alvarez-rapporten som hävdar att gröna jobb tränger undan “riktiga”. Den har använts i USA tidigare just för att misskreditera satsningar pÃ¥ “gröna jobb” och tillbakavisats som fabulerande.

En mera ingående granskning av Alvarez rapporten och författaren har gjorts av The Green Economy Post som bl.a. funnit:
* Att man underskattat antalet jobb som skapats med nära nog en faktor 4
* Att argumentet om undanträngning (crowding out) inte håller eftersom investeringarna också genererar följdsatsningar i infrastruktur (som inte räknats in).
* Att Statistiken för vilka jobb som trängts undan är obefintlig. Sannolikt handlar det mera om jobb som försvunnit i IT- och fastighetsbubblorna!

 

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv