Mobilisering för gröna jobb

I början av Juli har G8 sitt toppmöte på Hokkaido i Japan och en av de viktigare punkterna på dagordningen är en strategi för uthålliga energisystem (effektivisering och förnybar energi) även om det förefaller som om fokus skiftats något sedan processen satte igång i Gleneagles för några år sedan. OECDs fackföreningsråd sätter inför G(-mötet fingret på att en “förgröning” av energisystement skapar nya uthålligare jobb.

I sin argumentation lutar de sig mot UNEPs rapport om gröna jobb och som aviserades vid Bali-konferensen i fjol. I den finns en bra skiss till strategi och som varje regering borde titta närmare på. Bara att färga om det gamla blåstället till grönt!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv