Möt den nya framtiden i Generaldirektörens kök

Det är vid köksborden som framtidsbesluten fattas sägs det. Och den nya energiframtiden skissas vid det här köksbordet.

Tomas Kåberger illustrerar den branta tillväxten i byggandet av sol och vindanläggningar. Till detta hör en brant lärkurva som innebär att dessa sätt att tillföra el snabbt blir billigare. Snabbare än något av de traditionella kraftslagen.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv