Mycket väsen för lite mindre ull

Trump lyckade väl med att hävda att de bÃ¥da ledningarna för att pumpa olja skulle skapa fina nya jobb, 28000 närmare bestämt. Washington Post har granskat kalkylen och funnit att det som bäst kan handla om hälften om ens det. Den nye presidenten har ju visat sig ha lite svÃ¥rt med fakta om de inte är alternativa. LOL 

ACEEE rapporterade tidigare att tillväxten ifråga om jobb för effektivare energianvändning har mera substans, se bild nedan. Ökningen bedömdes vara 245000 för 2016! Ett bättre alternativ (!) ur många synvinklar!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv