När affärsintresset sviktar

Transformatorer är en svag länk i distributionen och det sitter en mängd gamla sådana runtom i stolpar och små stationer runt om i världen. Väldigt många ger för stora förluster men sitter kvar år efter år och flyttas snarare än skrotas. Nu kräver ett antal distributionsföretag i USA strängare normer! Trots att det borde finnas ett klart affärintresse att minska förlusterna och kostnaderna! Eller är det så att de regleringsmetoder som myndigheterna använder innebär att affärsintresset undergrävs?

En utredning visade nyligen på stora effektiviseringsmöjligheter i just distributionstransformatorer.
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv