Fattiga tvingas till det som bara de rika har råd med.

Edison lär ha sagt att elektrisk belysning skulle bli så billig och överkomlig att bara de rika skulle ha råd med stearinljus i framtiden. I utvecklingsländerna är den tragiska sanningen att den belysning som står till buds för de fattiga borde man vara rik för att ha råd att betala. Lumina-projektet har för avsikt att ändra på det.

I förlängningen kan man tänka sig att dessa strävanden också kommer de industrialiserade länderna till godo på ett sådant sätt att vi (de rika) borde hjälpa dem (de fattiga) att lyckas eftersom det ger oss (både rika och fattiga) bättre och billigare uthållig teknik i framtiden.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv