Japanska insikter om energi och kärnkraft

I en ledare i New York Times återger man med gillande skeenden i Japansk politik. Den förre premiärministern och kärnkraftförespråkaren Koizumi har tänkt om, 180 grader!

Han har dels kommit fram till att kärnkraft inte är billig utan dyr och att den inte behövs för industriell utveckling - tvärtom! Och han har särskilt noterat att avfallet är ett STORT problem efter det att han varit på studiebesök i Finland.

En hållning som har ytterligare stöd i erfarenheterna av hur Japans energianvändning utvecklats efter Fukushima. Den förre premiärministern har formulerat sig i en programatisk form om hur Japan kan ta en ledarställning i utvecklingen. Måste man ha katastrofer innan detta blir en insikt även i Sverige?

Mr. Koizumi makes a compelling argument that if the ruling Liberal Democratic Party were to announce a zero nuclear policy, “the nation could come together in the creation of a recyclable society unseen in the world,” and the public mood would rise in an instant

.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv