När man får en trillion pund över.

Kanske man kan kosta på sig att bortse från klimatförändringen. Skadeeffekterna av klimatförändringen bedöms vara minst 4 gånger större än kostnaderna för att undvika dem. Och beloppen som avses är svindlande. Det talas om flera trillioner pund!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv