Näringslivet (bestämd form singularis)

Ibland faller man i grubblerier. Som när det kommer en avisering om vad Näringslivet förväntar sig av energikommissionen. Näringslivet i bestämd form singularis.

Visserligen är det samarbetsorganet Svenskt Näringsliv som stÃ¥r för inbjudan, men ser man pÃ¥ talarlistan sÃ¥ är det ändÃ¥ bara ett utsnitt av deras medlemmar och dessutom en del vars förväntningar är rätt väl känd. Det brukar handla om kärnkraft ibland kamouflerad som “baskraft”. Det är stÃ¥lindustrin, pappersindustrin, kemisk industri och kryddad med dataanläggningarna i Norrbotten genom deras paraplyorganisation “The Node Pole” formerad med Primes medverkan. Laguppställningen ger associationer till tidigare “kampanjer”.

Detta näringsliv vill med sitt seminarium uttrycka vad de “förväntar sig av energikommissionen”. De skriver sÃ¥! I ett ordval som mera antyder en beställning än   en diskussion eller ett tankeutbyte. Ungefär som man talar till ett barn inför en händelse: “Nu förväntar jag mig att Du uppför dig ordentligt!”.

I Inbjudan säger man att: “En trygg energiförsörjning och lÃ¥ngsiktigt konkurrenskraftiga elpriser är en viktig del av en politik för ett växande näringsliv i Sverige.” Vilken roll har företagen själva för tryggheten i försörjningen genom till exempel effektvisering som sänker behoven? Och är det bara energipriserna som ger konkurrenskraft är det inte kostnaderna (användning gÃ¥nger pris). Och är det inte sÃ¥ att den ökande andelen förnybar energi just sänkt priserna?

Så det är lätt att bli grubblande. Vad händer om kommissionen inte levererar? Eller - finns det andra delar av näringsliv(et) som inte nödvändigtvis går i de gamla hjulspåren utan ser möjligheter i ett förändrat energisystem?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv