Naturligt kärnkraftsmoratorium

Efter Fukushima bromsar kärnkraftsatsningarna in kraftigt, men det tycks ha börjat tidigare om man ser till statistiken som presenteras i en rapport från Worldwatch institute. I EU finns 34 st färre reaktorer än 1989 och denna trend finns i hela världen utom i Kina sägs det.

Ändå är det kärnkraften som lägger beslag på lejonparten av forskningspengarna enligt IEA s statistik som återges i rapporten (se bild nedan) och avser åren 1986-2008.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv