Nervösa veckan i Bryssel

På onsdag skall man presentera sitt energi- och klimatpaket som bl.a. aviserats skall innehålla kvoter för länderna vad avser förnybar energi och minskning av växthusgaser till 2020. Intressenter av alla slag försöker få bästa möjliga situation för sin egen del. Nervositeten är hög och utspelen många. Rent dråpligt blir det när retorik och praktik springer åt var sitt håll. Global kraftsamling nödvändig, heter det i Svenskt Näringslivs upprop, men inte så mycket för oss heter det i texten. Georg Orwell hade en bättre formulering i “Djurfarmen” - Alla djur är jämlika men vissa är mer jämlika än andra.

Man borde nog ta del av det som Lehman Brothers skrivit om klimatfrågan och om uthålliga affärer, både tidigare och i en uppföljningsskrift. I den senare speglar man också hur U-länderna ser på frågan genom att citera Jose Miguez från Brasilien (sidan 47) när han säger att det känns som om han hade kommit först till kaffet efter middagen men ändå blir uppmanad att dela hela notan.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv