New York, sustainable city!!

USA är inte homogent i sin syn på miljö, energi ochuthållighet. New Yorks borgmästare Michael Bloomberg har annonserat att “The big Apple” skall bli den första uthålliga staden och han underbygger sin intention med ett 127-punktsprogram. Som innehåller bl.a. biltullar och kommunal energiplanering!! Det senare genom en nyinrättad energistyrelse för kommunen (se nedan). Planen beräknas genomförd under en 25-årsperiod.

Stockholm? Hallå!!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv