Nicholas Stern och Oettinger på samma sida?

Det meddelas att EU:s energikommissionär Oettinger planerar en turné för att, likt börsföretag, motivera till och locka fram investeringar i Europas infrastruktur. Kommissionären har väl inte gjort sig känd som någon turnéartist precis men han brinner nog för de traditionella delarna av energiinfrastruktur i form av kraftanläggningar och nät.

Nyhetsbrevet Euractiv kopplar ihop detta utspel med en appell som Nicholas Stern riktat till EU-parlamantet där han framhåller att vi hitintills inte lyckats särskilt väl vad gäller att vända trenderna och satsa på uthålligare energilösningar. Han pekar på att marknaden inte lyckats och att marknadens funktioner är otillräckliga.

In a wide-ranging address, Stern berated “market failures” that were not fairly apportioning the costs of carbon, the halving of research and development spending since the 1980s, and the inability of capital markets to provide long-term investment risk allocations. Lack of transparency was “a classic market failure,” he said. ..... In his speech, Stern had also stressed the need to make the case that, in the context of imminent investment by China in renewable energies, low carbon was the growth story of our age.

När Euractiv försöker få Oettingers stab att kommentera detta avböjer de men sänder mail med innehåll som väsentligen handlar om investeringar i stora anläggningar. Något tyder på att de inte tänker på effektivare energianvändning eller ens tänker i de banor Nicholas Stern gör. Men låt oss bli överraskade!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv