Gemensam vårdnad för en gemensam värld

I diskussioner om nationalekonomi som ämne brukar ofta påpekas att det på engelska också heter “political economy”. Och nog märks ämnets anknytning till politik också ifråga om val av pristagare. Vi har under årens lopp sett ett spektrum av pristagare. Dock med en övervikt för den neoklassiska ekonomins (över)tro på att marknaden sköter sig bäst själv med ett minimum av inblandning. Under slutet av 90-talet t.o.m. med representanter för spekulationsekonomin vilket N.N Taleb rasar över i sin bok “The Black Swan - The impact of the highly improbable”. Det verkar som om priset var relaterat till den allmänna politiska trenden!?

Så det är kanske inte oväntat att Ostrom och Williamson får priset i år när frågorna om hur vi skall förvalta vår miljö och hindra klimatförändringen är den överskuggande frågan. Deras forskning handlar om institutionell ekonomi. En gren som också associeras med t.ex. Gunnar Myrdal.

Ostrom är spännande läsning. Hon gör påpekanden om hur farligt det är att förväxla modeller med verklighet bara därför att modellen byggts på några få observationer. Hon har i fältstudier visat att de bästa lösningarna när det gäller hur vi skall förvalta gemensamma resurser oftast varken är att staten förvaltar eller att man privatiserar. Istället handlar det om att göra brukarna till medverkande. Något som hon också säger är “svårt, tidskrävande och konfliktfyllt”, men som fungerar. Gemensam vårdnad för en gemensam värld

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv