Norge verkar ta täten i Norden

När Norge tackade nej till att samarbeta med Sverige om gröna certifikat så undrade vi vad man skulle ha i stället. Och att de tackade nej var kanske ur teknikutvecklingssynpunkt förståeligt. Gröna certifikat gagnar gammal teknik mera än ny. Och nu annonserar Norge en storsatsning. En gradvis uppbyggnad till en fond på 20 miljarder NOK och med målet att ersätta 30 TWh till 2016 med förnybar energi och effektivisering. Skrotningspremie av oljepannor ingår i programmet. Kanske något för oljekommissionen??

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv