Nu får vi skärpa oss

Parlamenten skall avspegla befolkningen i alla avseenden (ålder, kön, klass - tyck och tänk). De är ju ett statistiskt urval som representerar folket från vilket “all makt utgår” när de lagstiftar. Men vi skall inte vänta oss att alla har “full koll” på t.ex. energieffektivisering. Det kan man tänka på när vi ser hur olika fraktioner i EU-parlamentet ser på det föreslagna direktivet för effektivisering.

Effektivare energianvändning innebär att man sparar resurser (pengar bl.a.) och att man skapar nya arbetstillfällen. EU-kommissionen har uttryckt detta tydligt så sent som för ett år sedan. Men dels har detta inte trängt igenom till fullo för alla och dels är det naturligtvis så att några intressentgrupper är mindre trakterade eftersom de tjänar sitt uppehälle (och bonusar) på att energi används i övermått. En av de svenska EU-parlamentarikerna yrkar blankt avslag på direktivet!

Vi andra måste helt enkelt skärpa oss när det gäller att visa att effektivisering lönar sig och att man kan “göra mer med mindre”, att man blir mindre exponerad för prisförändringar, att man blir mindre importberoende etc. Vi får aldrig förtröttas i vår pedagogiska gärning!  cheese

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv