Nu kommer räkningen

För klimatanpassningen från Kina, Indien och Sydafrika. Tvåhundra miljarder dollar per år i stöd från I-länderna samt en minskning av utsläppen i dessa med 40% till 2020.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv