Nytt klimat i affärsvärlden

Den senaste i raden av rådgivare om hur affärsvärlden skall handskas med klimatproblemen är KPMG som gjort en omfattande studie. Den berör både de reella och de upplevda riskerna i företagens värld och man konstaterar att riskerna och de ekonomiska konsekvenserna generellt är underskattade och är av fyra slag:
Regleringar och lagstiftning som man inte anpassat sig till i tid; Fysisk risk av klimatförändringar; Dåligt rykte; Rättstvister. Företag som ägnar tid och investeringar att förstå den nya situationen kommer också att lyckas. Inte bara att överleva utan att också utvecklas.

Studien mynnar ut i tre handfasta råd till VD:
1) Effektivisera energianvändningen
2) Se till att all personal förstår att energianvändningen har konsekvenser
3) Skaffa partners för att minska företagets klimatpåverkan

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv