Översättare saknas!

Europa har länge velat framstå som ledande och pådrivande i klimatarbetet. Men nu verkar det som om man började darra på manschetten. Och vad värre är att Sverige verkar delta aktivt i återtåget.

Det tycks vara svårt att omsätta politiskt tal i verkliga åtgärder. Kan det vara så som den Sydafrikanska satirtecknaren Zapiro säger (se bild nedan)? Att det saknas en översättare från retorik till handling?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv