Offentliga sektorn knäcker nöten

...med den stigande energianvändningen. I Danmark har offentliga sektorn, både stat och kommun, ålagts att vända trenden (da: knäcka kurvan) med den stigande energianvändningen. Det är inga luftiga fraser utan en handfast sysselsättning där man får konkret hjälp med inköpsvägledning och uppföljningar genom jämförande mätningar. Man kan t.ex. få se sin egen och sina kollegors förbrukning direkt på nätet och ta detta som utgångspunkt för åtgärder!

Nu väntar vi bara på att den svenska effektiviseringsutredningen skall följa efter?!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv