Ohållbart att köpa sin identitet

Årets upplaga av Worldwatch Institutet årsbok State of the World heter “Transforming Cultures” och handlar om en nödvändig övergång från konsumism till hållbarhet. Den innehåller bl.a. fallstudier om hur företag förändrats både genom handling och genom förändrat förhållningssätt till sin omvärld. Denna process beskriven i en enkel men tankeväckande modell (se figur).

Men just beskrivningen av konsumtionssamhällets shoppingmentalitet (Du är vad Du köper) orsakar nära nog en diplomatisk förveckling! Åtminstone mellan tidningen The Guardian i Storbritannien och den ultrakonservative radioprataren Rush Limbaugh i USA. Kontroversens kärna som kommenterades av Worldwatch projektledare illustrerar omställningens betydelse och extrema svårighet. Om jag inte är vad jag shoppar - vad är jag då?

PS: Inget i detta inlägg handlar om handväskor! smirk

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv