Oljan sjunger på sista versen

Kungliga Vetenskapsakademin har ett nybildat energiutskott som studerat oljefrågan och som i ett uttalande sällar sig till uppfattningen att den billiga oljans tid är över. De har också givit ut en översiktlig broschyr med fakta och på svenska. I den drar de en lans för internationellt samarbete för att lindra konsekvenserna av en omställning. Får man rekommendera IEA som faktiskt gjort just detta i drygt 30 år?

I IEA-arbetet är Sverige ett av de mest livligt engagerade länderna men förmodligen är det andra personer än kretsen kring Vetenskapsakademin som gör det jobbet. Deras stöd för arbetet är emellertid välkommet!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv