Om de rika inte har råd får de fattiga hjälpa till

Det behövs en omfattande marknadsuppbyggnad och teknikutveckling för att t.ex. solceller och LED-belysning skall bli helt konkurrenskraftiga genom större volymer och så småningom lägre kostnader.  LUMINA-projektet i Afrika är ett av dem där just dessa båda tekniska lösningar används. De ersätter fotogenbaserad belysning som är en stor koldioxidkälla i fattiga länder och som inte nås av ens de CDM-projekt som de rika länderna använder för att själv slippa minska sina utsläpp.

En ny rapport från LUMINA visar hur man i Kenya bygger upp marknader och testar produkters lämplighet i riktiga miljöer. Se exempel i bild nedan. Det visar sig att de fattiga har råd med dessa produkter och vi kan sedan vara med att dra nytta av dem hos oss när tekniken blivit billigare så att också vi har råd med den.

PS CDM-projekten behövs och behöver utvecklas, främst för att omfatta energianvändning mera än energitillförsel. Men nu förefaller de ha blivit en pysventil för de rika länderna mera än ett sätt att överföra teknik.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv