Om det är billigt, önskvärt och nödvändigt, vad hindrar oss?

Tidigare har det visats att effektivisering ger stora resultat och är billigt, BBC har nu gjort en omfattande undersökning om människors vilja att göra “uppoffrande” insatser för att rädda klimatet och resultatet är i vissa avseenden överraskande när man jämför mellan länder, se bild. Undersökarna noterar också att denna vilja kontrasterar starkt mot IEA senaste pessimistiska rapport om utvecklingen.

Men IEAs rapport avser väsentligen att projicera vad som händer om man inte vidtar tillräckliga åtgärder. Deras scenarier utgår från vad som händer om pågående eller planerade åtgärder sätts i verket. IPCC (och andra) har visat på vad man kan göra om man verkligen anstränger sig ytterligare och IEAs projektioner visar att dessa ansträngningar verkligen behövs. Så då återstår egentligen bara frågan om politikerna törs det som folket faktiskt är beredda på och införstådda med?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv