Om Iowa får bestämma

Så heter USAs nästa president antingen Barack Obama eller Mike Huckabee. Och vad skulle det betyda för energi- och klimatfrågorna? När det gäller Obama så har han presenterat ett utförligt program. Det avviker inte så värst mycket från det som Hillary Clinton har men är klart, koncist och genomförbart. Han hukar inte för särintressen och lobbyister utan deklarerar t.ex. att när det gäller etanol så är det den andra generationen (cellulosa-baserad) som eftersträvas och inte den majsbaserade som USAs bönder argumenterar för.

Mike Huckabee verkar undvika ord som “klimat” och “internationell” och talar hellre om energi-oberoende i sitt program. Han gör en intressant koppling av energifrågorna till terrorismen. Han har också sagt i en intervju på en fråga om klimatförhållanden att vi människor inte har någon rätt att förstöra världen som är Guds skapelse och menar väl att vi inte bör omskapa klimatet?

Men det var Iowa. Härnäst kommer New Hampshire och därefter “Super Duper Tuesday” den 5 februari när ett tjugotal delstater har olika varianter av lokala omröstningar.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv