Kundens betydelse för marknaden.

Ett gammalt skämt handlar om hur någon skrev en gymnasieuppsats om vattnets betydelse för sjöfarten. Men sjutton vet om inte kundens betydelse för marknaden ännu är ofullständigt utredd?! Reflexionen kommer efter några dagar i Almedalen där miljö, klimat och energieffektivisering stått högt på många dagordningar. Det är bra, även om man i några fall undrat om inte arrangörerna satt in dessa ord i rubriken för att dra till sig uppmärksamhet.

Man märker nämligen på dessa seminarier att intresset är fokuserat på tekniska innovationer och på nya företag med nya produkter. Att tekniken redan finns för att radikalt minska vår energianvändning (med bibehållen eller ökad välfärd) tränger inte fram.

Energieffektiviseringsföretagen finns och var även de representerade i Almedalen med budskapet att marknadsuppbyggnaden fordrar mobilisering av kunderna. Kunder som bokstavligen sitter på en guldgruva men som nöjer sig med enstaka guldkorn då och då!

Det är naturligtvis frestande att skylla på politikerna och ropa på bidrag. Ett annat sätt är att göra som i Danmark där man skapat en organisation för att ändra vanor/attityder/beteenden hos viktiga kundgrupper, eller som det heter på danska “Knaek kurven” dvs bryt trenden. För att skapa marknader behövs många instrument, se bild nedan. Forskning och (produkt-)utveckling har sin plats, ändrade strukturer (hinder) har sin och användarnas kompetens/kapacitet till marknadstransformation har sin.

Detta är värt att minnas när man ser varningsorden från WWF:s analys inför G8-mötet. Där noterar man att Sverige ligger bra till men att vi snart kan bli förbisprungna. Energieffektiviteten i industrin t.ex. visar på en 40% förbättringspotential visar deras betygssammanfattning, “scorecard”.

Rapporten om en “Eco-efficient economy” som SEI har gjort inför EU-ordförandeskapet är mera diplomatisk i sina formuleringar, men även här kan man se att man är bekymrad över att det komplexa spelet om att utveckla marknaderna för effektivare produkter måste hanteras.

Kundens betydelse för marknaden skall inte underskattas grin !

 

 

 

image

Kommentarer:

Jag hoppas att du är medveten om att WWF sljuger i sina “climate scorcards”

Sverige,Frankrike med flera länder som har kärnkraftverk får fiktiva utsläpp instoppade så att resultatet ser mycket sämmre ut än för andra länder.

se http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/07/11/the-wwf-cheats-on-the-climate-scorecards/  för mer information i ämnet.

/C

Klart olämplig redovisningsmetod!

Misstänker att författarna förletts av resomenagnen kring primärenergi och marginalenergi.

Men ändå klart olämpligt, och kan försvaras endast med att de åtminstone redovisat vad de gjort.

Misstänker att författarna förletts av resomenagnen kring primärenergi och marginalenergi.

Det är mycket enklare än så... WWF skriver själva rakt ut i rapporten att det gör detta för att de helt enkelt inte killar kärnkraft. Deras samarbetspartners i detta - Allianz Insurance - skrev:

Re measurement in the report: We received criticism last year for not acknowledging the fact that some countries (i.e. France) have lower CO2 emissions thanks to nuclear power. But neither WWF nor Allianz wants to encourage nuclear power as the power source for the future.

Kort och gott: “Vi tycker inte om det… därför byter vi ut siffrorna så att ingen uppmuntras att använda det”.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv