Om nu inte ens effektivt är tillräckligt.

Våra hem och arbetsplatser svämmar över av utrustning som använder energi. De blir stadigt effektivare men mängden av dem och deras ökande storlek äter upp vinsterna. Vad kan man göra? ECEEE har publicerat en skrift om hur standarder kan göras progressiva som ett sätt att tackla problemet. De anordnar också en “workshop” i Bryssel den 18 maj om ni har vägarna förbi.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv