Om nu kostnadseffektivitet är högsta prioritet!

Varför är det då så svårt att acceptera vita certifikat? EU-kommissionen grunnar på deras tillämplighet. Den svenska effektiviseringsutredningen besvärade sig inte ens med att ta upp dem till prövning.

Men eftersom gröna certifikat anses vara att rekommendera därför att de är kostnadseffektiva så borde de vita ges en chans av samma skäl. Det finns exempel från många håll.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv