“Omtanke” utan omtanke

IRENA publicerar en omfattande skrift med den lovande titeln “REthinking Energy 2017” men tyvärr med ett alltför tunt innehåll. I all synnerhet som samma organisation bara en vecka tidigare släppte ett så kallat arbetspapper med titeln “RENEWABLES AND ENERGY EFFICIENCY: A DYNAMIC DUO”. Det som saknas i den nya skriften är just den andra halvan i den dynamiska duon, det vill säga effektviseringen.

I den mån energianvändningen nämns så är det i förbigående eller som ett komplement för att säkra upp för intermittensen i den förnybara energin. Inte som en förutsättning för att skapa ett uthålligt system på en ekonomiskt och resursmässigt rimlig nivå där man inte slösar med energi och bygger förnybar energi vars produktion används till att försörja onödig (oekonomisk) energianvändning.

Nu har deras rapport andra kvaliteter bland annat genom att koppla energiomställningen till FNs 17 utvecklingsmål (se bild nedan) vilket kan liknas lite med de “Multiple Benefits” (PLUS-värden) som IEA associerat med energieffektivisering. Men helhetsintrycket blir i alla fall att denna “omtanke” (REthinking) haltar på ena benet.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv