Ord och inga visor om Europas Energisektor!

?The Europe of today does not have the energy market that European industry and European consumers need. We are missing a great opportunity.? Precis så säger EU-kommissionären för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, i ett uttalande den 16 februari. Hon avslutar med att hänvisa till kommissionären för energi, Andris Pielbags, som för sin del tidigare påpekat att han är missnöjd med medlemsländernas långsamhet när det gäller att införa de direktiv om energieffektivisering som de själva varit med att besluta om. Lägg därtill EU-parlamentarikernas upprop om att skynda på och öka ansträngningarna. Dags för skärpning på många håll?

Neelie Koes specificerar sin kritik till fem punkter
? Marknadskoncentrationen (som är för hög)
? Vertikal påverkan (som hindrar nyetablering)
? Marknadsintegrationen (som är för låg)
? Transparensen (som är för liten och minskar kundernas insyn och förtroende)
? Prisbildningen (där det finns indikationer på snedvridning)

Ord och inga visor!!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv