Osäkerhet fordrar handling

The Economist skriver att det är just pga av osäkerheten om klimatförändingarna som vi måste agera för att motverka dem. Om vi med säkerhet vetat att temperaturen ändrades ett visst antal grader hade vi kanske kunnat leva med dem. Men eftersom osäkerheten spänner över ett stort område (1,1-6,4 grader skriver The Economist) skall vi inte ta risken att det går käpprätt åt pipsvängen.

Visst är det det gamla försäkringsargumentet som upprepas. Att jag inte tar en hemförsäkring för att det skall bli inbrott och brand utan för om det inträffar. Men detta argument kan behöva upprapas om och om igen. Det inser man inte minst efter att ha tagit del av den amerikanska debatten om sjukföräkring när vissa grupper argumenterar för friheten att slippa vara sjukförsäkrad. Var det inte så två av de tre små grisarna i sagan tänkte?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv