På Obamas skrivbord.

Ligger nu 200 förslag till omställning av USAs energisystem. Många av dem har påtagliga likheter med det som diskuteras i Europa och därmed illustreras tydligt påpekandet att Europas övertag vad avse effektivitet i användningen kan tas över av andra.

Förslagen togs fram efter ett möte i Vita Huset med näringlivshöjdare och man kan inte utesluta att det har gjorts eftersom den ordinarie politiska vägen genom kongress och senat åtminstone för tillfället är lite bökig.

Förslagen har delats in i fem kategorier

1. Doubling energy productivity
2. Financing renewable energy
3. Producing natural gas responsibly
4. Developing alternative fuels and vehicles, and
5. Enabling electric and gas utilities to adapt to the new realities of the 21st century

Till det skojiga hör förslaget om teknikupphandling på området förnybar energi. Amerikanerna kallar det för “Golden Carrot” och följer sin vana trogen metoden att vilja sätt upp ett STORT penningpris. Vi har i Sverige bättre erfarenheter med mindre priser och mera marknadsomställning. Eller som vi brukade säga till dem - Ni har mera “Gold” och vi har mera “Carrot”.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv