Paketleverans av effektivisering

Storbritannien har sin “Green Deal” som även innefattar finansiering av åtgärderna så att man får en paketleverans och betalar av i takt med att man sparar - pay as you save. Man rullar nu vidare på ett liknande tema och lanserar en grön investeringsbank.

Frågan är emellertid om det inte saknas en länk i kedjan? Samma regering i UK drar in finansieringen till sina båda organisationer för Energi (EST) och för Koldioxidreduktion (CST). Så var skall man hämta sin expertis för att se till att finansieringen landar på projekt som fungerar och inte på projekt som lovar runt och håller tunt. Det finns ett talesätt att “Bankers despise engineers and vice versa”. Och hitintills har inte finansektorns folk precis rosat marknaden med sina bedömningar av gröna projekt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv