På väg in i kolbubblan - pengar utan framtid.

Vi har genomlevt några olika bubblor som främst drivits av finanssektorns orealistiska (eller spekulativa) förhoppningar på fastigheter och IT. Nästa ekonomiska bubbla ser ut att bli en kolbubbla varnar ingen mindre än Nicholas Stern. Ty om vi tar den globala uppvärmningen på allvar så är det ju inte särskilt smart att sätta sina pengar i sådan produktion som släpper ut mer kol(-dioxid) än vi har utrymme för. Men det är just det som finanssektorn, bland annat med hjälp av våra pensionspengar, gör!

Finanssektorn kör även denna gÃ¥ng blint framÃ¥t och, säger man i Sterns rapport, man gör det genom att blicka i backspegeln istället för framÃ¥t. Man utvinner “unburnable carbon”:

Company valuation and credit ratings methodologies do not typically inform investors about their exposure

Rapporten innehåller därför handfasta råd för hur man skall kunna lägga om kursen i tid.

I grunden ligger att finanssektorn som ju skall underlätta för den produktiva sektorn kommit att ta över ledarskapet i ekonomin. I en bedömning karakteriserar man de förändrade rollerna så här:

....financial capital hijacking the market rhetoric in order to re-enact what seems to be developing into a modern version of debt slavery.

Om det sedan är ödesbundet som Arrighi hävdar när han karakteriserar de stora cyklerna i ekonomin som att de genomgÃ¥r “en handelsfas, en industrifas och en finansfas” för att därefter kollapsa Ã¥terstÃ¥r att se.

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv