Pensionspengar med mening

I Norge planerar man att avsätta pensionsfondspengar för att trygga en hållbar utveckling i klimathänseende. Det förefaller vara en klok åtgärd. Till den trygga ålderdomen bör väl höra att det finns en värld kvar att åldras i?

Nu tycker inte Riksbanken i Norge detsamma av någon anledning. De föredrar att ha höga kortsiktiga avkastningar förefaller det. Men är det inte det som är en del av problemet? Att höga avkastningar hör till det samhälle där det finns snabba svängningar? Man kan själv bli avkastad om det vill sig illa!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv