Personliga utsläppskvoter

Attraherar det Brittiska parlamentet rapporterar BBC. Det sägs i och för sig bli dyrt att administera men fördelarna bedöms ändå var stora. Särskilt anser man att systemet har fördelar i att kunna påverka människor att ändra sina vanor på ett effektivare sätt än man skulle göra med en skatt. Parlamentsutskottet skall publicera en rapport som ännu inte är klar men man får en rätt god uppfattning av resonemanget från deras protokoll.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv