Plötsliga insikter (är inte alltid djupa)

Det hände något i december i fjol. CleanTechnica har låtit analysera hur olika media förde fram synpunkter på klimatförändringen och noterade en dramatisk ökning från negativa till positiva kommentarer. Vi andra som bara har hållit upp ett blött finger i luften har väl också känt att samtalsklimatet förändrats men här finns siffror och diagram. Positiva kommentarer har ökat med 700% under en treårsperiod säger de.

Ett annat tecken kan vara EU kommissionen som ju haft lite bekymmer med sina modellberäkningar för energieffektvisering. De håller på att ompröva sina bedömningar och det har bland annat läckt ett dokument till The Guardian där man talar om att det behövs genomgripande (profound) förändringar i livsstil för att klara klimatproblemen.

Det tyder närmast på att deras insikter inte är så djupa. Det är bra att de upptäckt att det behövs förändringar men att kalla till exempel utnyttjandet av en i sig själv lönsam potential för effektivare energianvändning för “genomgripande” är väl att ta i. Hur svårt är det att hitta ljusknappen, att ändra en rutin, att skaffa ett annat inköpsbeteende, att äta vegetariskt oftare. Genomgripande sa Bill - Gripande sa Bull!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv