Potentialer som spön i backen

Det publiceras massor av uppskattningar över effektiviserinsgpotentialer. Web-siten Leonardo publicerar och efterlyser sådana studier (på engelska). Har Du kännedom om någon sådan eller söker så kan detta vara rätt plats.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv