Prebound värre än rebound?

Rebound (eller rekyl-) effekten, brukar det sägas, äter upp de vinster vi gör vid effektivisering av energianvändningen. När vi blir effektivare så får vi pengar över och de använder vi till att använda mer energi. De allra mest dystra brukar därför hävda att det därför inte lönar sig att göra något alls utan bara lida vidare i det tysta. Och därför diskuteras denna effekt med ungefär samma regelbundenhet som sommarvädret.

ACEEE har kollat upp några studier av den direkta effekten (att vi använder de effektiva prylarna mer och oftare) och den indirekta (att de sparade pengarna används till något nytt energikrävande). De hävdar att rekylen av de båda tillsammans är av storleksordningen 20%. Och det verkar överkomligt eller hur?

Några forskare har emellertid upptäckt ett nytt problem som de kallar prebound. I en studie av främst tyska ombyggnadsregler, men även motsvarande i några andra länder, finner man att folk använder mindre energi för uppvärmning än vad normerna förutsätter. Så när man kalkylerar vinsterna av effektiviseringen så blir den mindre i realiteten. Och sedan gnager rebound från andra sidan (se bild nedan)!

Det enda som är säkert är att hur man än vänder sig så är ändan bak. Sedan får vi forska vidare om hur stor ändan är!  cheese

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv