Prisad biskop (och församlingsmedlemmar)

Göteborg delade på torsdagen ut hållbarhetspriser till tre personer som gjort insatser för hållbar utveckling på energiområdet. Priset för energieffektvisering delades mellan Peter Hennicke, som också kallats energiomställningens biskop, och Beate Weber-Schuerholz som under sin tid som borgmästare i Heidelberg var en av pionjärerna för hållbara städer. Jeremy Leggett fick pris för sina insatser att bygga upp en marknad för solceller.

Att dessa pionjärinsatser nu börjar ge frukt vidimeras också i en rapport från Fraunhofer som visar att Energiewende inte bara är framgångsrikt ifråga om marknadsuppbyggnad utan också är en god affär både för klimatet, enskilda individer och samhällsekonomin (se bild nedan).

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv