Prisets otillräcklighet

Allting har ett pris sägs det (cyniskt), men frågan är om det gäller omvänt också d.v.s. att priset har allting? “Sätt bara pris på koldioxiden så kommer marknaden att leverera de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna”. Innovationerna kommer med automatik. Ungefär så lyder det vanliga mantrat om hur en ostörd marknad levererar den nya gröna framtiden.

Priset är viktigt men inte tillräckligt säger OECD i en ny rapport om hur man skall skapa förutsättningar för innovationer. Andra åtgärder handlar om stöd till forskning och utveckling, identifiera viktiga teknologier och företag, åtgärder för att öka markandsvolymen (deployment och diffusion), köpbeteende, märkning mm. Kritikerna kommer säkert att svara som de brukar med att “staten skall inte utse vinnarna (pick the winners)”. Men OECD verkar övertygande också vad avser möjligheten att skapa och utnyttja innovationsmiljöer utan att vara diskriminerande. Det har IEA också visat i en skrift för några år sedan (CreatingMarkets.pdf).

McKinsey skrev också om hur marknadskrafterna lämnade enbart åt sig själv inte kommer att kunna klara energiomställningen, “The opportunities for improvement are huge, but market forces alone won’t realize them”, skrev man. Och tidigare i veckan har här visats vilken magnitud arbetsuppgiften har. Priset kan bli högt om vi inte klarar denna. tongue laugh

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv