Problem var då? Jo “Market design”!

Det finns många tecken på att energiföretagen nu har övervunnit sin skepsis mot energiomställningen. Utility Dive publicerar nu en undersökning om hur de nordamerikanska företagen ser på utvecklingen mot mera förnybar energi i sina system. Det är ingen läsning för Trumps anhängare (I den mån som de nu läser överhuvudtaget och inte bara tittar på TV eller (o-)sociala medier).  rolleyes

En intressant detalj i undersökningen (se bild nedan) är att det som oroar företagen inte i första hand är de tekniska frågorna huruvida systemen fungerar utan frågan om vilka spelregler som kommer att gälla på marknaderna i framtiden. Och det är en fråga som förundrar mig. Att vi i Sverige inte mer tar del av till exempel den tyska debatt som gäller just marknadsutformningen (market design). Istället ägnar sig företrädare för alternativbranschen främst åt att “kräva” ökat och fortsatt stöd för SIN tekniska lösning istället för att grunna över hur man skall klara sig på längre sikt.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv