Produktiv isolationism.

Rockwool har givit ut en miljörapport som innehåller en del intressanta jämförelser mellan länderna, främst i Europa. Det ligger väl i sakens natur att mycket av rapporten kretsar kring isolering. Man kan bl.a läsa att Sverige ligger bra till i jämförelser men för den skull inte i absoluta tal.

Vi kan väl tillåta oss att mysa en stund utan att för den skull slå oss till ro. Dessutom kan man kanske tänka sig att använda deras rapport som reklam för den svenska effektiviseringen - Den nya basindustrin!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv