Prosit! Varför nyser man?

Det kan finnas flera skäl. Förkylning, hösnuva, damm i luften, sol i ögonen (ja faktiskt!). På samma sätt kan det finnas flera skäl att energianvändningen minskar. Det är för dyrt, man vill minska för att spara miljön, man har bytt till annan utrustning. Bland andra orsaker.

För att kunna ändra på energianvändningen måste vi veta mer om hur människor reagerar. Sea Rotmann skriver i en kolumn om svårigheterna att skapa en god energipolitik. Där noterar hon just att ändringen av teknik är inte det primära:

...technology in itself is not the solution to the problem, changing peoples’ energy practices is the solution and technology provides (often but not always) the means.

och hon menar att en god energipolitik är…:

... based on a solid understanding of the problem, the audience and their current behaviour - this includes a clear goal of the behavioural outcome that is desired after achieving change

IPCC var i sin senaste rapport inne på linjen att vi måste ha bättre kunskap om beteenden och om beteendeekonomi, men de vågade inte riktigt ta språnget. Vi måste nog ställa fler frågor och vara försiktigare med de traditionella svaren som oftast baseras på ett alltför enkelt tänkande om ekonomiskt rationella aktörer.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv