Pyrrhusförlust för 20%-målet

Vi vet ju att Pyrrhus van en seger men till ingen nytta eftersom hans förluster var så stora att han inte kunde regera vidare. Kan det vara så att vi som förfäktar (minst) 20%-målet gjorde en motsvarande förlust när EU-ledarna avvisade det vid sitt senaste toppmöte? D.v.s. att vi förlorade men drog till oss så mycket intresse, sympati och stöd att vi vinner i längden?

Hur det än är så finns det starka krafter som talar för att 20%-målet skall vara bindande. EU-parlamentet är en av dessa. De pekar i sin tur ut EU-kommissionen som varande den senfärdige men det gäller väl mera Energidirektoratet än kommissionen i sin helhet? Det sägs att man i den interna remissen riktat kritik mot att den kommande handlingsplanen för effektivisering är för svag!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv