Rätt eller lätt?

Det är slÃ¥ende hur mÃ¥nga av de överväganden som gjorts om hur man skall skapa förutsättningar för energieffektivisering och förnybar energi har lagt stor omsorg om hur det skall bli “rättvist”. IfrÃ¥ga om beskattning, ekonomiska incitament, kostnadseffektvitet och andra nyckelord som gäller ekonomiska aspekter pÃ¥ hur människor väljer och agerar. Det skall bli rättvist (för alla berörda). Tanke tycks vara att om det bara är ekonomiskt “rätt” sÃ¥ kommer det att utlösa en lavin av Ã¥tgärder.

Men Povel Ramel skrev en gÃ¥ng att “Rätt skall inte alltid vara sÃ¥ förb-t rätt”. Man kanske borde ägnat mera tanke Ã¥t att det skall vara lätt!

Ny Teknik kommenterar en situation där någon försökt installera sol-el och funnit att det inte är lätt. Nej inte där heller och inte energieffektvisering. Det är inte (tekniskt) svårt - bara komplicerat! Att få alla bitar på plats i rätt ordning vid rätt tillfälle.

Kan det vara dags för myndigheter (och andra) att se till att omställningen görs LÄTTARE och inte bara (ekonomiskt) rättvis?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv