Rationaliteten flög all världens väg!

Under årens lopp har man ofta fått sig itutat att den industrin fattar rationella beslut vad gäller sin resursanvändning. I all synnerhet när industrin är konkurrensutsatt på en global marknad. Och alldeles särskilt gäller rationaliteten i den energitunga industrin. Om man vågar sig på att ifrågasätta detta visar man bara hur okunnig man är om industrins villkor.

Man blir därför inte så lite förvånad när man i Svenska Dagbladet kan läsa om hur ett stort energitungt företag låter sin ledning resa i tjänsten med privatjet till en kostnad som är nästan 50 gånger högre än businessklass.

NÃ¥ja, nu kan det bara vara sÃ¥ att man är avundsjuk. Män som styr världen har ju brÃ¥ttom och behöver kanske lite extra bekvämlighet för att fatta de tunga och viktiga besluten.  zipper

Men är det ändÃ¥ inte lite betänkligt att samma företag som dessutom vill göra “HÃ¥llbarhet” till en kardinalfrÃ¥ga i sin framtoning genom just dessa resor agerar tvärtemot vad de själva säger. Utsläppen är monumentala!

Rationalitetsmyten har fått sig ännu en törn.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv