Reglerna för offentlig upphandling är ett hinder för effektivisering!

Ett vanligt och felaktigt argument och snart blir det ännu mera uppenbart att det förhåller sig tvärtom! När EU sätter upp som mål att minst 50% av den offentliga upphandlingen skall utgå från “gröna kriterier” (se punkt 22). Ett underlag för “tänket” är en översikt och manual som utarbetades för några år sedan och vars uppgift var att visa hur upphandlingen kunde bidra till den tekniska utvecklingen i Europa. Detta genom de “goda cirklar” av tekniklärande man skapar mellan marknad och forskning (se bild).

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv