Rekyleffekten - den obotfärdiges förhinder

Den finns, men den är liten och den får aldrig bli en ursäkt för underlåtenhet att handla. Ja det är en kort sammanfattning av en artikel i Nature där man skriver om rekyleffeketen. Den som på engelska kallas för “rebound” men även “bounce back” och “snap back”.

Men å andra sidan får det inte innebära att man slår sig till ro med att effektivisering fixar allt. Det finns anledning att också fundera i termer av sufficiency - eller “hur mycket som är lagom”! Det påpekas i en rapport från Heinrich Böll institutet. För med en ständigt växande ekonomi kan det ändå bli för mycket prylar även om var och en av dem är effektiv.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv