Resultatet syns i betraktarens öga.

Vad var det som hände i Bryssel (och i Poznan) när man förhandlade om klimatpaketet och om det avtal som skall stadfästas i Köpenhamn nästa år? Var det en strålande succé? Ja - så låter det från de regeringsföreträdarna. Eller vad det ett praktfiasko? Ja - så säger miljörörelsens bedömare.

Kommissionsordförande Barroso var utom sig av förtjusning och utmanade USA att följa efter med orden “Yes you can”. Om han talade till Georg W. så var det väl funnet, men om han talade till Barack Obama så var det kanske lite oförsiktigt. Vi vet inte exakt vad som kommer att hända i USA, men där har man gjort tydliga kopplingar mellan behovet av omstrukturerad industri och energi/klimat. EU-kommissionen har visat samma insikt men har inte lyckats få medlemsstaterna med. EU och även Sverige berömmer sig av manövern att köpa sig fri från egna åtgärder genom att satsa i U-länderna istället. Under påståendet att detta skulle vara billigare och gagna båda parter. En linje som starkt betvivlas av Institutet för Tillväxtpolitiska studier, ITPS.

Så var det en succé eller vad? Resultatet går bäst att avläsa inte bland dem som var där utan bland dem som värderar det utifrån, betraktarna, därför det är där Europas trovärdighet avgörs. I USA och Kina är pressen inte särdeles imponerad och man noterar noga alla undantag som finns. Måhända för eget bruk och i så fall har EU lagt ribban lågt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv